مردم سومالی را فراموش نکنیم!!!

 

 

(ارسال کمک های انجمن صلح طلبان مدرن فا به مردم قحطی زده سومالی)

انجمن صلح طلبان مدرن فا ضمن بحرانی خواندن وضعیت مردم سومالی، اقدام به جمع آوری کمک هایی برای این مردم مظلوم نمود. این انجمن توانست کمک هایی را به ارزش 7هزار دلار جمع آوری نماید و از تمامی نهاد های حقوق بشر دعوت نمود تا حداکثر تلاش خود را برای نجات مردم قحطی زده سومالی به کار گیرند.

dont forget somalian!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید