میلاد منجی عالم بشریت

 

 

میلاد منجی عالم بشریت

منجی بیا که عالم همه در انتظار توست

                                       مهدی بیا که همه عالم نیازمند توست

دنیای امروز روز به روز نیاز خود را به منجی بیشتر احساس می کند، منجی ای نجات دهنده و برپاکننده عدالت!

تمام ادیان الهی این حقیقت را به پیروان خود وعده داده اند که شخصی نجات بخش خواهد آمد و دنیای امروز بیشتر از هر وقت به این حقیقت در حال گرایش می باشد. به امید ظهور منجی عالم بشریت.

 انجمن صلح طلبان مدرن فا

مدرن فا دوست دار صلح ، پیوند دهنده ملت ها، نوید دهنده دنیایی نوین...

www.modernfa.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید