دادخواست عجیب طلاق زن عرب بخاطر اینکه همسرش او را مقابل فرزندانش بوسیده است!!

 
زنی پس از اینکه همسرش او را در مقابل فرزندانشان بوسید، با درخواست دادن برای طلاق به رفتار رمانتیک او پایان داد!
زن می گوید که سالها رفتار بیش از اندازه رمانتیک همسرش را تحمل کرده و بارها به او گفته است که در مقابل بچه ها با او رفتار رمانتیکی نداشته باشد.
او می گوید پنج سال رفتار او را تحمل کرده و از آن چشم پوشی کرده است تا اینکه همسرش اخیرا او را دوباره در مقابل بچه ها بوسید و او نیز دادخواست طلاق داد.

 

نظر فراموش نشه دوست عزیز!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید