مسجد الاقصی یا قبه الصخره ؟!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 آنـچه معمولاْ به عنـوان  مسجدالاقصی به نـمایش در می آیـد قبـه الصخره است نه مسجد الاقصی!!! 

آن  مسجد کوچکی که در کنار آن با گنبد سبز وجود دارد مسجد الاقصی است؛ و این توطئه ی یهود است. چرا که می خواهد وقتی در برنامه های خود مسجد الاقصای واقعی را خراب کرد مردم متوجه نشوند. چون سال های بسیاری مسجد کناری آن را بعنوان مسجد القصی شناخته اند.

مسجد الاقصی همان مسجد مقدسی است که زمانی قبله گاه مسلمین بوده است. گنبد آن هم اکنون سبز رنگ است .

ولی مسجدی که با گنبد زرد رنگ معروف است.با نام قبه الصخره (یعنی گنبد صخره) نامیده می شود. که معراج گاه پیامبر خاتم بوده است.

 
عکس راست: مسجد الاقصی.(گنبد این مسجد مبارک, سبز رنگ است.)
عکس چپ: مسجد قبه الصخره(گنبد این مسجد مبارک, طلایی رنگ است.)

 

          قبه الصخره

   آن گنبد طلایی با شبستانهای بزرگ,  تصویر قبه الصخره است نه مسجدالاقصی!

 

 

 صهیونیسم همواره کوشیده است تا با معرفی قبه الصخره (با گنبد طلایی) بجای مسجدالاقصی توجه مسلمانان از این مسجد که قبله اول آنها بوده است را منحرف و زمینه را برای ویران کردن مسجد و ساختن معبد سوم سلیمان بجای آن آماده کند.

 صهیونیستها مدتهاست که مشغول حفاریهای بسیار گسترده ای درزیر پایه های مسجدالاقصی هستند وبا ایجاد زیر گذر زیر پایه های آن زمینه تخریب و فروپاشی کامل آن را فراهم کرده اند . دامنه گسترده حفاریها موجب فروپاشی بخشهای مختلفی در اطراف مسجد الاقصی شده است

. رژیـم اشغالگـر اسرائـیل با استـفاده از مـواد شیـمیایـی بـسیـار قـوی صخره های سخت و خـاکهای زیر مسجـدالاقصی را از بـیـن می برند تا مسجـدالاقصی را از بین بـرده و بتوانـد موهومات خود (معبد سلیمان) را جایـگزین کنند، بـه طوری که ایـنک مسجدالاقصی معلق در هوا است و خطر فروپاشی آن با تلنگر و زمین لرزه ای وجود دارد.

 با  نقشه های پلید آنها ، دیگر کسی از مسجد الاقصی یاد نخواهد کرد و کاملاً فراموش می شود.

امام خمینی ( ره ) فرمودند : بگویید ، می شود و بگویید تا بشود . اگر آنان به ریسمان استعمار آویزانند ، ما به ریسمان الهی متکی هستیم .

ما باید کاملاً بیدار و هوشیار باشیم ، مبادا که در زمین دشمن بازی کنیم ، مبادا کار ما به نفع دشمن باشد و ما از آن بی خبر باشیم..
به فرموده ی حضرت آقا اگر دشمن از کار ما خوشحال شد پس بدانیم که راه را کج رفته ایم! مبادا دشمن را خوشحال کنیم! 

                                   و در آخر وعده ی ما جمعه‌  روز جهانی قدس!

تیم بین المللی مدرن فا

نظرسنجی+جایزه مدرن فا(فرصت را از دست ندهید!!!)

دانلود ترانه سرچشمه(the source) از سامی یوسف(کلیک کنید!!!)

/ 0 نظر / 3 بازدید