نامهای عجیب غریبی که ثبت احوال پیشنهاد میکند!

 

هر پدر و مادری دوست دارد تا فرزندش نامی نیک داشته باشد و شاید به همین دلیل است که بسیاری از والدین در انتخاب نام نیکو حساسیت زیادی به خرج می‌دهند و روزها و ماه‌ها برای انتخاب نام مناسب وقت صرف می‌کنند.

اما جدا از داشتن نام نیک،برخی از والدین بر کمیاب بودن نام هم تاکید دارند و ترجیح می‌دهند تا نامی انتخاب کنند که فراوانی کمتری داشته باشد.شاید اسامی عجیب و غریبی که گاهی به گوش می‌رسد حاصل همین حساسیت والدین در نامگذاری فرزندشان باشد.

بنا بر این گزارش سایت سازمان ثبت احوال کشور لیست بلند بالایی از اسامی دختر و پسر تهیه کرده تا به نوعی فرآیند انتخاب نام را برای والدین آسان‌تر کند.

جالب این جا است که وقتی از مسوول مربوطه سازمان درباره اسامی موجود در سایت می‌پرسی می‌‌گوید: اگر هرکدام از اسامی موجود در سایت توسط والدین انتخاب شوند از نظر ثبت در شناسنامه مشکلی ندارند و والدین با مراجعه به هر کدام از شعب ثبت احوال به راحتی می‌توانند برای صدور شناسنامه اقدام کنند. با این حال در میان نام‌های موجود در سایت ثبت احوال هم هنوز اسامی عجیب و غریب به چشم می‌خورند!

در میان اسامی دختران نام "ژابیز" به چشم می‌خورد که نامی گیاهی از شاخه بومادران است و 69 نفر هم فراوانی دارد و همچنین زیتون و زیتونه به ترتیب با فراوانی 3789 و 46 نفر، "ساتگین" به معنای پیاله بزرگ با فراوانی 22 نفر؛ "سان‌آی" به معنی مانندماه با فراوانی 91 نفر، "راژانه" به معنی رازیانه با فراوانی 6 نفر، "شیلر" به معنای نام منطقه ای در شمال شرقی عراق با فراوانی 384 نفر، "سَدِن" به معنی خدمت کردن به کعبه با فراوانی 7 نفر، "رفیدا" به معنی نام زنی در داستان ویس و رامین با فراوانی 7 نفر،و اسامی "ورقا"؛ "وترا"، "وردگل"؛"مامکان"، "مانوشک"، "مرصع"،" َمرام"، "ماهنی"، "ماگنولیا" و ... از دیگر اسامی عجیب دختران هستند.

درمیان اسامی پسران نیز اسامی "ثوبان" به معنی بازگشتن پس از رفتن با فراوانی 24 نفر، "باستان" به معنای کهن و پیر با فراوانی 20 نفر، باوند به معنای نام پسر شاپور و نام سلسله ای از امرای محلی مازندران با فراوانی 24 نفر، "بشوتن" نامی اوستایی با فراوانی 1 نفر، "بهستون" به معنای پسر بطرک وشمگیر با فراوانی 3 نفر، "شاهندل" به معنای دارای دل صالح با فراوانی 2 نفر، "شاونگ" به معنای نام یکی از پادشاهان کوشانی با فراوانی 3 نفر، "رستانس" به معنای نام پسر داریوش دوم با فراوانی 1 نفر و "استوان" به معنای استوار با فراوانی 1 نفر به چشم می‌خورند.

اسامی "آرسامن"، "نشواد"، "لون"، "کیاکسار"، "کیور"، "کهرم"، "فرواک" از دیگر اسامی عجیب پسران هستند که معمولا فراوانی کمی هم دارند. البته با نگاهی اجمالی به اسامی موجود، می‌توان اسامی عجیب و غریب دیگری هم پیدا کرد که حتی برخی از آن ها با سختی تلفظ می شوند!

به نظر می رسد که سازمان ثبت احوال دست والدین را در انتخاب اسامی خیلی باز گذاشته تا خدایی ناکرده هیج پدر و مادری حتی با سلیقه های عجیب و غریب دست خالی از این سایت خارج نشوند!

نظر فراموش نشه دوست عزیز!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید